Baýramçylykda 4 myhman çagyrmaga rugsat edildi

Koronawirusyň “omikron” görnüşiniň çalt ýaýramagy dünýä döwletlerinde täzeden çäklendirmeleriň girizilmegine sebäp bolýar. Şeýle ýurtlaryň biri hem Niderlandlar boldy. Niderlandlaryň Premýer-ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Mark Rutte omikron koronawirus ştammynyň çalt ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýurtda berk karantin çäreleriniň girizilendigini habar berdi. Karantin 19-njy dekabr, ýekşenbe güni giriziler. Azyk önümleri dükanlary, … Continue reading Baýramçylykda 4 myhman çagyrmaga rugsat edildi