SPORT

“Baýer” 119 ýyllyk taryhynda ilkinji gezek Germaniýanyň çempiony boldy

Germaniýanyň Lewerkuzen şäheriniň “Baýer” topary Habi Alonsonyň tälimçiliginde ilkinji gezek Germaniýanyň çempiony boldy.

42 ýaşyndaky tälimçi Habi Alonsonyň şägirtleri çempionatyň 29-njy tapgyrynda “Werder” toparyny 5:0 hasabynda ynamly ýeňip, çempionatyň tamamlanmagyna 5 hepde galandygyna garamazdan, çempionlygyny yglan etdi.

11 gezek yzly-yzyna çempion bolan “Bawariýa” hem-de “Ştutgart” toparlary hem çempionlyk üçin dalaşgär boldular. Ýöne “Baýer” topary olara hiç hili çempion bolmak üçin mümkinçilik goýmady. Aratapawudy 16 utuga ýetirip, çempion bolmagy kepillendirdi.

Şeýlelikde, “Baýer” topary “Bawariýanyň” 11 ýyllyk çempionlyk üstünliginiň tamamlanmagyna şert döretdi.

Şeýle hem 43 duşuşykda ýeňilmän gelýän “Baýer” topary Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň 2011-2012-nji ýyllarda 43 duşuşykda ýeňilmän goýan rekordyna şärik boldy.

Lewerkuzen şäheriniň topary ýurduň çempionatynyň taryhynda ilkinji gezek çempion boldy. “Baýer” topary mundan ozal, 5 gezek – 1997-nji, 1999-njy, 2000-nji, 2002-nji we 2011-nji ýyllarda “Bundesliga” çempionatynda 2-nji bolupdy.

119 ýyllyk topar taryhynda 3-nji kubogyny gazandy. Mundan ozal, “Baýer” topary 1987/88-nji möwsümde UEFA-nyň kubogyny we 1992/93-nji möwsümde Germaniýanyň kubogyny gazandy.

Toparyň tälimçisi Habi Alonso ozal, Germaniýada futbol oýnap, çempion bolan bolsa, häzir ol tälimçi hökmünde ilkinji kubogyny gazandy. Habi Alonso 2022-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda “Baýer” toparynyň tälimçisi boldy we 80-nji duşuşygynda toparyny çempion etmegi başardy.

Ýene-de okaň

“Real Madrid” – dünýäniň iň gymmat topary

Ýamalyň goly Ýewropa çempionatynyň iň owadan goly boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawy 16-njy awgustda başlanar

Mbappe: men bagtly oglan, “Realda” oýnamak arzuwym hasyl boldy

Ata Watan Eserleri

Garet Sautgeýt Angliýanyň tälimçisi wezipesinden gitdi

“Real Madrid” topary Kilian Mbappeni tanyşdyrdy

Ata Watan Eserleri