TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Bawariýanyň” çempionlygyna bir ädim galdy

Germaniýanyň milli futbol çempionaty “Bundesliga”-nyň öňdebaryjy topary “Bawariýa” 31-nji tapgyrda “Borussiýa Menhengladbah” toparyny 2:1 hasabynda utdy. Şeýlelikde bu topar şu hepdäniň dowamynda “Werder Bremen” topary bilen duşuşar. Eger bu duşuşykda ýeňiş gazanan ýagdaýynda “Bawariýa” 29-njy çempionlygyny yglan eder.

Häzirki wagtda çempionatyň tamamlanmagyna 3 tapgyr galanda birinji orundaky “Bawariýa” bilen ikinji orundaky “Borussiýa Dortmund” toparyň arasyndaky aratapawut 7 utuga deňdir.

Hans Fligiň tälim berýän “Bawariýa” toparynyň bir ýeňiş galdy. 16-njy iýunda “Werder” toparyny ýeňen halatynda çempionlygyny yglan eder. Topar bassyr 13 duşuşykdan bäri ýeňiş gazanyp gelýär.

Ýene-de okaň

Jokowiç 10-njy gezek çempion boldy

Futbol transfer bazarynyň bahasy 6,6 milliard dollar

Ronaldo kuboksyz galdy

Teswirle