TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Bawariýada” galarmy ýa-da “Çelsi” toparyna geçer

Germaniýadan çnyñ derwezewany Manuel Noýer ýakyn wagtlarda Angliýanyñ “Çelsi” toparyna geçmegi mümkin. Manuel Noýer mýünhen toparynyñ ýolbaşçylary bilen şertnamasyny uzaldyp bilmedi, ýagny ylalaşyga gelip bilmediler. Noýeriñ şertnamasy 2021-nji ýylyñ tomusynda tamamlanýar. Käbir maglumatlara görä, “Çelsi” topary Noýeri topara getirmek üçin, öziniñ derwezewany Keppa Arrizabalaga bilen hoşlaşyp biler. Şu möwsümde Ispaniýaly Keppa 33 oýuna çykyp 43 gol geçirtdi. Noýer “Bawariýa” toparynda 37 oýuna çykyp 38 gol öz derwezesinden geçirtdi.

Ýene-de okaň

55 ýaşynda futbol oýnamagy dowam edýär

Futbol boýunça Aziýanyň kubogy Saud Arabystanyda geçiriler

Türkmenistanyň ähli döwürlerdäki simwoliki ýygyndysy

Teswirle