SPORT

“Bawariýa” Boatengi, Tolissony we Martinesi satmakçy

Germaniýanyň «Bawariýa» topary şu ýylyň tomsunda 3 futbolçysyny satmakçy bolýar. Mýunhen toparynyň ýolbaşçy düzümi goragçy Žerom Boateng hem-de ýarymgoragçylar Hawi Martines we Karenten Tolisson bilen şertnamasynyň möhletini ýatyrmak isleýär.

Şeýle hem “Bawariýa” topary Italiýanyň “Inter” toparyndan Iwan Perişiçi satyn almagy meýilleşdirýär. Mundan başga-da, derwezebany Manuel Noýer we hüjümçisi Tomas Mýuller bilen şertnamasynyň möhletini uzaltmagy göz öňünde tutýar.

Bulardan başga-da, Dawid Alabanyň hem ykbaly belli däl. Bu goragçynyň şertnamasynyň möhleti 2021-nji ýylda tamamlanýar. Onuň bilen “Barselona” we “Real Madrid” toparlary gyzyklanýar.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri