TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Bawariýa” Boatengi, Tolissony we Martinesi satmakçy

Germaniýanyň «Bawariýa» topary şu ýylyň tomsunda 3 futbolçysyny satmakçy bolýar. Mýunhen toparynyň ýolbaşçy düzümi goragçy Žerom Boateng hem-de ýarymgoragçylar Hawi Martines we Karenten Tolisson bilen şertnamasynyň möhletini ýatyrmak isleýär.

Şeýle hem “Bawariýa” topary Italiýanyň “Inter” toparyndan Iwan Perişiçi satyn almagy meýilleşdirýär. Mundan başga-da, derwezebany Manuel Noýer we hüjümçisi Tomas Mýuller bilen şertnamasynyň möhletini uzaltmagy göz öňünde tutýar.

Bulardan başga-da, Dawid Alabanyň hem ykbaly belli däl. Bu goragçynyň şertnamasynyň möhleti 2021-nji ýylda tamamlanýar. Onuň bilen “Barselona” we “Real Madrid” toparlary gyzyklanýar.

Ýene-de okaň

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Katar-2022: Ýaponiýa pleý-off tapgyrynda, Germaniýa öýüne dolandy

Katar-2022: Messili Argentina 1/8 finala çykdy

Teswirle