TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

 Batareýa önümçiligi geljek 10 ýylda 40 esse artar

Bütin dünýäde howadaky zyňyndylary azaltmak  maksatlaryna ýetmek üçin ulaglaryň elektrikleşdirilmegi ýokarlanýar. Geljek ýyllaryň dowamynda elektrik awtoulaglarynyň dünýä awtoulag bazaryndaky 5% paýynyň 60 %-e çenli artmagyna garaşylýar. Şol sebäpli-de elektrik ulaglary üçin batareýa öndürmek kuwwatynyň 2030-njy ýyla çenli ýylda 160 gigawat-sagatdan 6600 gigawat-sagada çenli ýokarlanjakdygy çaklanylýar.

Şeýle hem, batareýa tehnologiýasynyň ösdürilmegi, bu ugurda ulanylýan gerekli minerallara bolan islegiň ýokarlanmagyna getirip, 2030-njy ýylda litiýa bolan isleg şu günki bilen deňeşdirilende 30 esse artar.

 

Sanly koronawirus şahadatnamasy dörediler

 

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle