TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça  BÄSLEŞIK  yglan edýär

Lot № 20 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de serişdelerini satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryňçap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüňdowamynda TürkmenistanyňSaglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiňbinasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

 

 

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Potratçylary saýlamak boýunça

Ata Watan Eserleri

Parahat -7 ýaşaýyş toplumy: täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Bäsleşik:Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Teswirle