TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Türkmenistanyň Saglygy  goraýyş we derman senagaty ministrligi  aşakdaky lotda görkezilen   harytlary  satynalmak   boýunça   BÄSLEŞIK   yglanedýär.

Lot№26— Ahal welaýtyn Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny we lukmançylyk maksatly harytlary satyn almak. Bäsleşik boýun ça teklipler şu ha baryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Salgysy:Aşgabat   şäheriniň   Arçabil   şaýolunyň   20-nji  jaýy.

Habarlaşmak   üçin

telefonbelgisi:40-04-79.

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Bäsleşik:Türkmenistanyň Merkezi bankynyň açyk görnüşli bäsleşigi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Teswirle