TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:«Eni Türkmenistan Limited »

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy №10109395 — Nebit rezerwuarlarynyň içini arassalamak we abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça deslapky islegi öwrenmek üçin BÄSLEŞIK yglan edýär.

Bäsleşigiňmöhleti 2023-nji ýylyň22-nji maýyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiňsatyn alyjy hünärmeniniňadyna (elektr o n s a l g y s y : To y l y. G e l d i n a z a r o v @ e n i . c o m ; Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com) ibermelidir.

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Potratçylary saýlamak boýunça

Ata Watan Eserleri

Parahat -7 ýaşaýyş toplumy: täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Bäsleşik:Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Teswirle