TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:«Eni Türk­me­nis­tan Li­mi­ted» kom­pa­ni­ýa­sy № 10104909

Bäsleşigiň möhleti 2023-nji ýylyň 17-nji fewralyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnamalar we üpjünçilik bölümine (elektron salgysy: Vepa. Nepesov@eni.com we Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com) ibermelidirler.

Ýene-de okaň

Çoganly ýaşaýyş toplumynda seýilgäh gurmak boýunça bäsleşik

«Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan serhedi» boýunça bäsleşik

Mary welaýatynda täze şäherçeler gurlar

Teswirle