Bäsleşik: neşir we sowgatlyk harytlar

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tender bäsleşigini yglan etdi. Bu barada ÝUNISEF-iň jemgyýetçilik torunda mälim edildi. Şol bildirişe görä, ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasy neşir we sowgatlyk harytlary boýunça hyzmat bermek barada ylalaşylan bahalarda uzak möhletli şertnama baglaşmak göz öňünde tutulýar. Bu bäsleşigiň ýüz tutmagyň ahyrky senesi 2-nji awgust … Continue reading Bäsleşik: neşir we sowgatlyk harytlar