TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Lot № 8 — Merkezi patologik anatomiýa edarasy üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

*************************************************************

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Lot № 9 — Balkan welaýatynyň «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkeziniň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Lot № 10 — Mary welaýatynyň «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkeziniň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Lot № 11 — Lebap welaýatynyň «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkeziniň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Lot № 12 — Daşoguz welaýatynyň «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkeziniň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

 

Bäsleşikler we tenderler barada…

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle