Bäsleşik: harytlary satyn almak

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda BILDIRIŞ çap edildi. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bellenilip geçilýär. LOT №422. Ministrligiň degişli birlikleri üçin niýetlenen ýörite programma üpjünçiligini satyn almak. Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi. LOT №446. Gullugyň Lebap welaýatynda ýerleşýän binalarynda düýpli abatlaýyş işlerinde … Continue reading Bäsleşik: harytlary satyn almak