TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: buraw desgasyna ätiýaçlyk şaýlary satyn almak

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10098762 — Buraw desgasyna ätiýaçlyk şaýlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabryna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiňsatyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm) ibermelidir.

 

Türkmenistanyň ilçisi Owganystanyň DIM-de gepleşikleri geçirdi

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle