IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: buraw desgasyna ätiýaçlyk şaýlary satyn almak

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10098762 — Buraw desgasyna ätiýaçlyk şaýlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabryna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiňsatyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm) ibermelidir.

 

Türkmenistanyň ilçisi Owganystanyň DIM-de gepleşikleri geçirdi

Ýene-de okaň

Aşgabatda täze seýilgäh gurlar

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň çäginde boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň çäginde boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler.

USAID-iň YDA Taslamasy iş berijileri Türkmenabatdaky «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň iş orunlar ýarmarkasyna çagyrýar

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri