Bäsleşik: ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10098032 — Waukesha hereketlendirijileri üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.  Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň17-nji iýulyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiňsatyn alyjy hünärmeniniňadyna … Continue reading Bäsleşik: ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak