Başkent Aşkabat’ta 1320 adet Modern Daire Daha inşa edildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un başkanlığında yürütülen geniş kapsamlı kalkınma programı kapsamında başkent Aşkabat farklı bir şekilde güzelleşiyor. Şehrin yeniden inşa edilmesi ve yeni konutların, alışveriş merkezlerinin, parkların inşa edilmesi konusunda ciddi yatırımlar gerçekleştiriliyor.

Bu kalkınma süreci çerçevesinde Aşkabat’ın inşasının 14.etabındaki projeleri teslim edildi. Aşkabat’ın güneybatısındaki Bitarap Türkmenistan ve Garaşsızlık ile Oguzhan ve G.Ezizov caddelerinin arasındaki cadde boyunca 23 adet 12 katlı modern konutların açılış gerçekleştirildi. Toplu konut açılışına katılan Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, çocuklar ile birlikte cadde boyunca yürüyerek, konutlardaki yaşam standartları ile ilgilendi.

14.etabda inşa edilen 23 konut 12 katlı ve bazı konutlarda 44 daire, bazılarında ise 66 daire bulunmaktadır. Toplam 1320 daire yeni ev sahiplerine kapılarını açtı. Bütün konutların ilk katında gıda ve diğer ürünlerin satıldığı dükkanlar yerleştirildi. Ayrıca, toplu konut projesi kapsamında 160 çocuk kapasiteli kreş de hizmete açıldı.

Konutların 13’ü Türkmenistan’ın çeşitli bakanlıkları ve kamu kurumlarının şiparişi üzerine inşa edildi. Geri akaln 10 konut ise Türkmenistan Sanayiciler ve İşadamları Derneği siparişi üzerine yapıldı. Sözkonusu konutların büyük çoğunluğu Türkmen inşaat firmaları tarafından inşa edildi. Bu projede, sadece bir yabancı şirket yer aldı.

Daha önce inşaat pazarında yabancı şirketlere fazla projeler verilirken, son dönemde Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un desteğiyle yerli inşaat firmalarının inşaat tecrübesini arttırdı. Şimdi Türkmen firmalarının inşaat kalitesi yabancı şirketlerden geri kalan bir yanı yok.

Konutların projelendirme çalışmaları Türkmen firmalar ve Türkmenistan İnşaat Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlandı. Projelerde çevre düzenlenmesi, çocukların oyun alanı, spor alanı, çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği alan ve otopark yer aldı.

Başkent Aşkabat’ta inşa edilen toplu konut projesinin 14.etabının temeli Temmuz 2014 tarihinde atılmıştı.

Geçen sene Aşkabat’ta inşa edilmekte olan toplu konut projesinin 13.etabı hizmete açılmıştı. Bu etapta 30 tesis hizmete açılırken, bunun 12’sini idari binalar, geri kalan 11’ini konut oluşturmuştur.

Ayrıca, toplu konut projesinin 15.etabındaki çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Bu proje kapsamında 12 katlı 18 adet konut inşa edilecek.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar