Başkan adayı Cumanazar Annayev: Türkmenistan’ın daha da kalkınması için çalışacağım

12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi dönemine giren Türkmenistan’da adaylar seçim beyannamesinde bulunuyor. 9 adayın katıldığı seçimde adaylar bir bir televizyonda süre alarak, seçim vaatlerinde bulunuyor. Mari vilayet vatandaşlar grubu tarafından aday gösterilen Mari vilayet vali yardımcısı Cumanazar Annayev, katıldığı televizyon programında Türkmenistan’ın daha da kalkınması için çalışacağını açıkladı.

Başkan adayının seçim beyannamesinde yer alan vaatleri şu şekilde;

– Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsü gereğince ülkenini uluslararası arenadaki itibarının arttrılması, bütün ülkeler ile dostane ilişkilerin kurulması için çaba göstereceğiz.

– Bütün ülkeler ile uzun vadeli işbirliği çerçevesinde karşılıklı çıkara dayalı münasebetlerimizi arttıracağız.

– Ülke ekonomisinin önemli sektörlerinin başında gelen tarım sektörüne özel önem vereceğiz. Ekin alanlarının tuzlanmasını önlemek, tarım ürünlerinin üretim rekoltesini arttırmak, su kaynaklarını rasyonel kullanmak için dünya tecrübesinden istifade edeceğiz.

– Ekin alanlarının sulama sistemlerini yeniden geliştireceğiz. Nehir ve kanallardaki su kaynaklarını verimli kullanmak için çeşitli tesisler inşa edeceğiz.

–  Uluslararası standartlara uygun olarak pamuk ve buğday ve diğer ürünlerin tohum üretimi yapan araştırma enstitülerini kuracağız. Bu durum, tarım ürünlerinin rekoltesini arttıracak.

– Ülke büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının artırılmasını hedefleyeceğiz. Bu nedenle, özellikle hayvancılık daha ön plana çıkacak. Bu da, ülke halkının et ve et ürünlerine olan temel ihtiyacı karşılanacak.  

– Türkmenistan dev enerji ülkesidir. Ülkenin petrol ve gaz rezervlerinin sayısı çok büyük. Türkmen gazının ihracatını çeşitlendirmek için çalışmaları devam ettireceğiz.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

– Ülke genelinde birçok petrol ve doğalgaz yatakları bulundu. Onların sanayiye kazandırılması için büyük yatırımlar yapılmaktadır. Mevcut boru hatlarının verimli çalışmasını sağlayarak, enerji kaynaklarını yurtdışı pazarlarına çıkaracağız.

– Çevreyi koruma ana gündemimiz. Yeşillendirme çalışmalarını sürdüreceğiz. Üretim tesisleri ve fabrikalarda çevreye zararsız teknolojilerin kullanılmasına gayret göstereceğiz.

– Ülke genelinde bütün imkanları bulunan konutları inşa etmeyi devam ettireceğiz. Türkmen ekonomisinin çeşitlendirilmesine özen göstereceğiz.

– Tekstil sektörüne önem vereceğiz. Mecvut tekstil fabrikalarını son teknoloji ile donatacağız. Ülke genelinde yeni fabrikalar kuracağız. Bu alanda yabancı ülkelerin tecrübesinden faydalanarak, kaliteli tekstil ürünleri üreterek, dış piyasaya çıkaracağız. Türkmenistan’ın tekstil sektörü önde gelen sektörlerden biri olarak bilinmektedir ve dünya standartlarına seviyesine çıkarmak için çalışmaya ihtiyaç vardır.

– Avaza turizm bölgesindeki çalışmaları devam ettireceğiz.

– Ülkede hızlı bir şekilde kaliteli yollar inşa edeceğiz, bu alanda uluslararası standartlara çıkacağız. Ulaştırma ve iletişim sektörünün geleceğine büyük umut bağlanıyor. Bu nedenle, uluslararası ulaştırma koridorlarının kurulması için önemli yatırımlar yapılmaktadır.

– Her sene düzenli olarak memur ve emekli maaşlarını, öğrenci burslarını ve devlet yardım paralarını arttıracağız.

Cumanazar Annayev’in Biografisi

26 Ağustos 1966 yılında Mari vilayeti Sakarçage ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1995 yılında S.A.Niyazov Ziraat Üniversitesi’nden mezundur. 1983-2013 yıllarında Sakarçage ilçesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Aralık 2013’de Mari vilayet vali yardımcısı görevine atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar