Bangladeş, Türkmenistan’a büyükelçi atadı

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPİ) doğalgaz boru hattı ile yakından ilgilenen Bangladeş, Türkmenistan’a büyükelçi atadı. Bangladeş Büyükelçisi Majibur Rahman Bhuyan, Türkmenistan Meclis Başkanı Akca Nurberdiyeva, güven mektubunu sundu.

Görüşmede, Bangladeş büyükelçisine Türkmenistan’ın iç ve dış siyaseti ve ülkedeki sosyo-ekonomik kalkınma programı, Türkmen halkının huzurlu bir hayat sürmesi için hayata geçirilmekte olan dev projelere hakkında detaylı bilgi verildi.

Yabancı diplomat, Türkmenistan’ın uluslararası arenadaki itibarının yüksek olduğuna dikkat çekerek, tarafsızlık statüsünün önemli rol oynadığını kaydetti. Konuk diplomat, Türkmenistan’ın son yıllardaki ekonomik büyüme rakamları bunun göstergesi olduğunu ifade etti. 

Ayrıca, görüşmede ülkeler arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle kültür, turizm ve spor alanlarında daha fazla işbirliği yapılabileceği belirtildi.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Bunun yanı sıra Türkmenistan ile Bangladeş arasındaki parlamento arası münasebetlerin de tesis edilmesi konusu değerlendirildi.

Öte yandan, Bangladeş Büyükelçisi, aynı gün Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda kabul edildi. Bu görüşmede de, ülkelerin karşılıklı çıkarları doğrultusundaki işbirliği alanları masaya yatırıldı.

Bangladeş’in Tahran büyükelçisi görevini de yapan konuk diplomat, temasları kapsamında Türkmenistan’ın birçok bakanlığında görüşmelerde bulunacak.

Kaynak :Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär.
Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy
Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar