TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Bananyň adam saglygyna edýän täsiri

Pasyllaryň her birinde aýratyn söýgi bilen iýilýän bananyň peýdalary sanamak bilen gutaryp bolmaz. Hem energiýa berýän, hem adamy dok saklaýan bananyň adam saglygyna peýdasy uludyr. Banan witaminlere  we minerallara baýdyr.

  • Banan iýmit siňdirişe peýdalydyr. Iýmit siňdirmede ýüze çykan bozulmalaryň öňüni alýar.
  • Banan böbrekler üçin hem peýdalydyr.
  • Onuň ýürege hem peýdasy uludyr.
  • Banan strese, ýadawlyga hem täsir edip biler.
  • B6 witamine baýdyr.
  • Banan saçlary güýçlendirer, düşmeginiň öňüni alar.
  • Adamy dok tutar.
  • A, C, E witaminlere baýlygy sebäpli, gözüň görejine peýdalydyr.
  • Bananyň düzüminde kalsiý barlygy sebäpli, süňkleri güýçlendirmäge kömek eder.

 

Aral milli maksatnamasy tassyklandy

 

Ýene-de okaň

Türk wizasy kimler üçin hökman däl?

Ata Watan Eserleri

“S7” awiakompaniýasy Türkmenistana adaty gatnawlary ýola goýýar

Ata Watan Eserleri

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Baş Redaktor

Teswirle