Ban ki-moon BM Aşkabat temsilcileri daha heyecanlı çalışmaya davet etti

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle görevi devredecek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki-moon, 10 yıllık görev süresinin Türkmenistan’daki uluslararası konferans ile tamamlayacak. Aşkabat’taki Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’na katılan Genel Sekreter Ban, Aşkabat’ta açılışını yaptığı BM Türkmenistan Ofisi’nde Birleşmiş Milletler temsilcilerine daha heyecanlı çalışmaya davet etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile açılış gerçekleştiren Ban ki-moon, BM temsilcileri ile bir araya geldi. 3’ncü kez Türkmenistan’a geldiğini ve en son geçen sene Haziran ayındaki Aşkabat ziyareti hakkında konuşan Ban ki-moon; “Son kez Türkmenistan’a doğum günümde ziyaret etmiştim. Türkmen tarafı bana çok güzel bir hediye hazırlamıştı. Sayın Devlet Başkanı bana bir sürpriz yaparak, BM’nin resmi dilleri olan 6 dilde kutlama mesajı iletilmişti” dedi. 

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Türkmenistan Lideri’ne destekleri için şükranlarını ileten Ban ki-moon, BM temsilcilerini daha enerjik çalışmaya davet etti.  Yeni binada daha öncekilere göre, fazla mesai yapılması gerektiğinin altını çizen Genel Sekreter, yen binanın New York’taki kendi ofisinden daha büyük olduğunu ve büyük bir memnuniyetle burada çalışmak istediğini söyledi.

Ban ki-moon, Türkmenistan Hükümeti’nin bu desteklerine cevaben dünya barışı, güvenliği ve istikrarlı kalkınma için daha fazla çalışması gerektiğinin önemine değindi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Dünýädäki pandemiýa bilen bu ýyl syýahatçylaryň sany azaldy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy (UNWTO) 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde dünýäde syýahatçylaryň sanynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 83 göterim azalandygyny habar berdi. UNWTO, COVID-19 epidemiýasynyň iň köp täsir eden pudaklaryndan biri bolan syýahatçylykda, 2021-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 183 million az syýahatçynyň syýahat edendigini, bu bolsa 83...
     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar