JEMGYÝET

Balkan eyaletinde Soda Külü fabrikası inşa edilecek

Son dönemde sanayi projelerine ağırlık veren Türkmenistan Balkan eyaletinde soda külü (sodyum karbonat)  fabrikasını inşaat etmek için ihaleye çıktı. Bu fabrikanın  yıllık üretim kapasitesi 35 bin ton olacak. Türkmendöküm Kurumunun yayınladığı ihale  için Aşkabat ş, Arçabil ave 132, 4.kat, 417.oda adresine başvurulabilir.  İhale katılmak için başvuru ücreti KDV hariç 1150 ABD doları olarak belirlendi. İhale ilanı  1 Aralık 2018 tarihinde yayınlandı ve başvurular yayından itibaren 45 gün içerisinde kabul edilecek. Telefon 00 993 12 39 01 02/58, turkmendokun@mail.ru

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär