TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Baku ― Tblisi ― Jeýhan akymy boýunça daşalýan türkmen nebitiniň mukdary artýar

Baku ― Tblisi ― Jeýhan akymy bilen Türkiýäniň Jeýhan deňiz portuna 2006-njy ýyldan bäri getirilýän nebitiň mukdary 482 million tonnasy daşaldy. Bu barada «Anadolu Ajans» habar berýär.

Neşiriň ýazyşy ýaly, bu mukdarda türkmen nebitiniň hem uly paýy bar.

«British Petroleum» kompaniýasynyň Azerbaýjandaky merkezi edarasyndan berlen maglumata görä, bu akym boýunça 2021-nji ýylyň ilkinji üç aýynda 6,7 million tonna (51 million barrel) nebit daşaldy. Şunda uly mukdar türkmen nebitine hem degişlidir.

Ýeri gelende aýtsak, Jeýhan porty 2006-njy ýyldan bäri işläp gelýär. Jemi 1768 kilometre uzaýan Baku ― Tbilisi ― Jeýhan akymy boýunça Azerbaýjanda, Russiýada we Gazagystanda gazylyp alnan nebit hem daşalýar.

 

Şa aýalyň lybaslary hem satylar

 

 

Ýene-de okaň

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Özbegistan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Teswirle