Bakanlar Kurulunda Ocak ayı değerlendirildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında Ocak ayının ekonomik durumu değerlendirildi. Toplantıya başlamadan önce Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 12 Aralık Uluslararası Tarafsızlık Günü olarak ilan edilmesi dolayısıyla ülke halkını tebrik etti.

Türkmen Lider, bu nedenle Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılarının bazılarına talimatlar verdi. BM Genel Kurulu’nun Kararı çerçevesinde uluslararası konferansın yapılması, okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında Türkmen Tarafsızlığı ile ilgili derslerin verilmesi, basında tarafsızlık statü ile ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla makalelerin yayınlanması öngörülmüştür.

Daha sonra toplantının diğer gündem maddeleri değerlendirildi. 2016 yılının makroekonomik rakamları tekrar dillendirildi. GSYH’nin yüzde 6,2 oranda büyüdüğü ülkede, sanayide yüzde 1,1, inşaatta yüzde 4,3, ulaşım ve iletişimde yüzde 10,7, ticarette yüzde 14,1, tarımda yüzde 9,9 ve hizmet sektöründe yüzde 10,4 oranında büyüme rakamlarına ulaşıldı. Geçen yıl ülke genelinde 59,5 milyar manat yatırım gerçekleştirildi.

Köylerin kalkındırılması programı kapsamında Ocak ayının sonu itibariyle 28 su ve kanalizasyon arıtma tesisleri, 62 bina ve sosyal tesisler, 782.600 metrekare alana sahip konut projelerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. 213 tesiste inşaat çalışmaları sona ererken, 107 projede çalışmalar sürdürülmektedir.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

OCAK AYINDA EN İYİ BÜYÜYEN SEKTÖR

Ocak 2017’de en iyi büyüme rakamlarına ulaştırma sektöründe yakalandı. Türkmenistan Denizcilik ve Nehir Ulaştırma Devlet Kurumu yapılan çalışmalarda önemli artış görülerek, yük taşımacılıkta büyüme hızı yüzde 101 oldu. Demiryolu, havayolları kurumlarında da aynı tempo yakalandı ve 100’ün üzerinde rakamlara ulaşıldı.

2017 yılının Ocak ayı itibariyle Türkmenistan’da perakende ticaret hacmi yüzde 17 oranında büyümüştür.

Bu arada, ülke genelinde 2017 yılının ilk ayında 2 milyar 234 milyon kilovat-saat elektrik üretildi. Ayrıca, Ocak ayında Türkmen öğrencileri katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Öte yandan, Ocak ayı boyunca düzenlenen uluslararası turnuvaların 5’sine katılan Türkmen sporcuları, 5’i altın, 4’ü gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere toplamda 12 madalya elde ettiler.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar