Bakanlar Kurulu Toplantısı: Ekonomi Konuları Değerlendirildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları kendi alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi sundu ve ülke halkının sosyal refahının arttırılmasına yönelik ekonomik kaynaklı projeler değerlendirildi.

Ülkede büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kışı eksiksiz atlatması için bütün çalışmalar yapıldı. Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı ile Gıda Endüstrisi Devlet Derneği hayvan çiftliklerinde ürettiği yem miktarı 171 bin 618 tona ulaştı.

Ayrıca, gıda ürünlerinin üretiminin arttırılması ve bunların ihracatının düzenli olarak yapılması konusunda talimatlar verildi.

Bunun yanı sıra ülkenin Lebap vilayetinin Köytendag ilçesindeki Garlık potasyum gübresi üretim tesisindeki çalışmalar değerlendirildi. Bu proje, Türkmenistan ile Belarus arasında ortaklaşa yapılıyor. Belarus tarafı, tesisteki inşaat çalışmalarını 1 Şubat’a, yeraltı inşaat çalışmalarını 20 Şubat ve bütün tesisi 31 Mart 2017 tarihinde teslim etmeyi hedefliyor.

Bakanlar Kurulu’nda Türkmenistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı tarafından açık attırmaya çıkarılan tekstil fabrikalarını özelleştirilmesi önerisi teklif edildi.  Bu bağlamda, Türkmenabat tekstil fabrikası ile Tecen pamuk fabrikasının ikinci işletmesini özelleştirmek hedefleniyor.

Ayrıca, Hızmatdaşlar yerli şirketine, 15 hektar alanda şeker üretim tesisinin inşa edilmesi hedefleniyor. Bu tesiste, 120 bin ton şeker üretilmesi öngörülmektedir. Avrupa standartlarında yapılacak üretim tesisi, 2018 yılında hizmete açılacak.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Türkmenistan'ın tarihi ve kültürel anıtların restorasyon çalışmaları için Fon kurulacak. Bu Fon kapsamında ülke genelindeki tarihi anıtların restorasyonu ve korunması için mali kaynak sağlanacak. Bu Fon, Türkmenistan Kültür Bakanlığı Tarihi ve Kültürel Anıtları Restorasyon Ulusal İdaresi bünyesinde faaliyet gösterecek.

Öte yandan, 2017 yılında Türkmenistan’ın Enerji Şartı Konferansı’na Başkanlık yapacağı 2017 yılı için faaliyet çalışmaları değerlendirildi.

Türkmenistan dünya genelinde enerji güvenliğinin sağlanması için birçok önerilerde bulunuyor. 2007 yılında Birleşmiş Milletler 62. Genel Kurulu’nda enerji güvenliğinin sağlanması yönündeki hukuk altyapısının oluşturulması yönünde ir teklifte bulundu. Bu bağlamda, 2008 ve 2013 yıllarda BM tarafından dünya piyasasında enerji kaynaklarının güvenli ve istikrarlı dolaşımı için özel kararlar alındı.

2014 yılında Aşkabat’ta enerji kaynaklarının güvenli ve istikrarlı transiti konulu uluslararası konferans düzenlendi. Bunun akabinde Enerji Şartı’nın desteğiyle 2015 yılında Brüksel’de ve Pekin’de, 2016 yılında ise Tiran’da bu konuda uzmanların çalışma toplantıları gerçekleştirildi.

 25-26 Kasım 2016 tarihinde Tokyo’da Türkmenistan’ın Enerji Şartı Konferansı’na 2017 yılında başkanlık etmesi kararlaştırıldı. 2017 yılı için eylem planı hazırlandı.

Bununla birlikte Türkmenistan, 2017-2019 yılları arasında Aral’ı Kurtarma Uluslararası Fonu’na da başkanlık edecek. Bu süre zarfında yapılacak faaliyetler de, Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar