Bakan Kılıç, Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi Amanlıyev’i Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Eylül ayında Aşkabat’ta düzenlenecek ’5. Asya Salon Sporları ve Savunma Sporları Oyunları’ konusunda Bakanlık olarak Türkmenistan’a gereken yardımı yapacağını ve uygun olması durumunda kendisinin de açılış seremonisine katılacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'i makamında kabul etti. Görüşmede Büyükelçi Amanlıyev, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi bir seviyede ilerlediğini belirterek, iki ülke arasında spor alanındaki ilişkilerin iyi bir seviyede olduğunu ve iki ülkede düzenlenen spor organizasyonlarına karşılıklı katılım sağlandığını dile getirdi. Büyükelçi Amanlıyev, Eylül ayında Aşkabat'ta düzenlenecek '5. Asya Salon Sporları ve Savunma Sporları Oyunları'nın açılışına Bakan Çağatay Kılıç'ı davet etti.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Bakan Çağatay Kılıç ise '5. Asya Salon Sporları ve Savunma Sporları Oyunları'nın tanıtımı konusunda işbirliği talep eden Büyükelçiye olumlu yanıt verdi. Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici düzeyde olduğunu dile getiren Çağatay Kılıç, Aşkabat'ın '5. Asya Salon Sporları ve Savunma Sporları Oyunları'na ev sahipliği yapmasının önemine işaret ederek, yarışmalarda yer alamayacak olmasına rağmen Türkiye'den bir kafilenin oyunlara gönderileceğini ve programının uygun olması durumunda oyunların açılış seremonisine katılacağını bildirdi. Bakan Çağatay Kılıç, oyunların tanıtım etkinliğinin nisan ayının son çeyreğinde yapılabileceğini belirterek, Bakanlık olarak oyunlar konusunda gereken yardımı yapacaklarını da ifade etti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar