Bakan Arslan Türkmenistan’da Küresel Sürdürebilir Ulaştırma Konferansında Konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir ay da üçüncü ziyaretini gerçekleştirdiği Türkmenistan’da devam eden Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma konferansının ikinci oturumda bir konuşma gerçekleştirdi. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’a şükranlarını sunarak sözlerine başlayan Bakan Arslan Çin’den Londra’ya kesintisiz taşımacılık hattı sağlamak üzere büyük ölçekli altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Asya'daki en rekabetçi, en kısa ve en ucuz güzergâhlardan biri olan orta koridora, tarihi İpek Yolu'nun devamı olarak büyük önem atfediyoruz." dedi.

Arslan, Birleşmiş Milletler öncülüğünde Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ulaştırma ve mobilitenin sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer aldığını ifade etti.

Sürdürülebilir ulaşım olmadan sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayan Arslan, "Ulaştırma karar vericileri olarak bizim en önemli görevimiz, güçlü altyapısı olan, transit odaklı entegre bir ulaşım ağı tesis etmek için işbirliği içinde en etkili tedbirleri almaktır." diye konuştu.

– "Bütüncül bir koridor yönetimine ihtiyaç var"

Arslan, Avrupa Birliği ve Çin arasındaki ticaretin 2020 yılında 800 milyar doları aşmasının beklendiğini ve bunun doğrudan bölgedeki tüm ülkeler için bağlantı talebi anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum, hızla yükselen doğu ekonomileriyle batı arasında, karayolu, demiryolu ve deniz taşımacılığı ile lojistik hizmetlerde artan bir talebi de beraberinde getirerek, tarihi İpek Yolu'nun tekrar canlandırılmasını mecburi kılmaktadır. Tarihi İpek Yolu'nun önemli bir halkası olan Türkiye toprakları, şimdi de modern İpek Yolu için büyük önemi haiz ulaştırma koridorlarının kesişme noktasında yer almaktadır. Modern İpek Yolu’nun en yeni teknolojiyle inşa edilmiş, kaliteli bir ulaşım altyapısıyla tesisine yönelik stratejimizin bölgenin diğer ülkelerince de paylaşıldığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor."

Asya ve Avrupa arasında, doğu-batı güzergahında kuzey, güney ve orta koridor olmak üzere 3 ana koridor hattı bulunduğuna dikkati çeken Arslan, tüm koridorlar için bütüncül ve sofistike bir koridor yönetimi yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

– "Orta koridor, intermodal taşımacılık için önemli"

Arslan, Asya'daki en rekabetçi, en kısa ve en ucuz güzergahlardan biri olan orta koridora, tarihi İpek Yolu’nun devamı olarak büyük önem atfettiklerini belirterek, "Çin’den başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesini ülkemiz üzerinden Avrupa’ya bağlayan orta koridor, İntermodal taşımacılığın etkin kullanımı için de önemli bir fırsat sunuyor." dedi.

Kuzey ve güney koridorlarını tamamlayıcı olan orta koridoru, Orta Asya'da denizi çıkışı olmayan ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması bakımından önemsediklerini dile getiren Arslan, Çin’den Londra’ya kesintisiz taşımacılık hattı sağlamak üzere büyük ölçekli altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Arslan, bu kapsamda Avrasya bölgesinin ulaştırma bağlantılarına katkı sağlayacak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Marmaray ve Edirne-Kars Hızlı Tren Projesi gibi mega projeleri hayata geçirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarındaki eksik bağlantıları bölünmüş yol, tünel ve köprülerle tamamladıklarını ifade eden Arslan, bunu yaparken Yap-İşlet-Devret (YİD) mekanizmasını kullanarak özel sektör dinamizminden faydalandıklarını kaydetti.

– En büyük YİD ulaştırma projesi: İstanbul Yeni Havalimanı

Arslan, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bunun en önemli örnekleri olduğunu vurgulayarak, "Asya ve Avrupa kıtalarını bir defa daha bağlayacak olan Avrasya Tünelinin açılışını ise yaklaşık 1 ay sonra, 20 Aralık’ta yapacağız. Kıtaları bir defa daha birleştirmek üzere tasarladığımız 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin de ihalesine en kısa sürede çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, tamamlandığına dünyanın en büyük havalimanı olacak 35,6 milyar dolar proje bedeline sahip İstanbul Yeni Havalimanı'nın Dünya Bankası verilerine göre YİD modeliyle yapılan en büyük ulaştırma projesi olduğunu bildirdi.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Türkiye'nin dünyanın ilk 20 ekonomisi içinde yer aldığına işaret eden Arslan, 2023 yılı itibarıyla, dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almayı hedeflediklerini ve ulaştırma sektörünün bu hedefin en önemli yapı taşlarından olduğunu ifade etti.
 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar