TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

BAE-de täze ýolbaşçylar wezipä bellendi

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti öz ýurdunda birnäçe ýolbaşçylary täze wezipä belledi. Şoňa laýyklykda, Ýokary federal geňeşiň tassyklamagy bilen, BAE-niň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan Şeýh Mansur ben Zaýedi BAE-niň wise-prezidenti bellemek hakynda karara gol çekdi.

Şeýle hem BAE-niň Prezidenti Abu-Dabiniň mirasdüşer şazadasy hökmünde Şeýh Haled ben Muhammed ben Zaýedi belledi.

Mundna başga-da, Şeýh Hazzaa ben Zaýed we Şeýh Tahnun ben Zaýed Ab-Dabiniň hökümdarynyň orunbasary wezipesine bellemek hakynda kararlara gol çekildi.

 

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle