TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Azyk önümlerine bagyşlanan maslahat

UNFSS2021-ň öňsyrasyndaky maslahata hasaba alynmak üçin ýazylyşyk başlandy!

Bary-ýogy birnäçe hepde galdy, sessiýalara tomaşa etmek, iýmit ulgamlarymyzy gowulandyrmagyň usullaryny öwrenmek we dünýäniň dürli künjeklerinden adamlar bilen söhbetdeşlik etmek üçin ýazylyň.

Bu işler hemmeler üçin has gowy, has dumukly azyk ulgamlaryny döretmek ugrunda amala asyrylýan tagallalardyr.

Maslahat 26 – 28-nji iýulda geçiriler.

Oňa ýazylmak üçin: https://www.un.org/en/food-systems-summit/pre-summit

Köýtendag ÝUNESKO-nyň Bütindünýä sanawyna giriziler

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň Mary welaýatyna iş sapary

Türkmenistanly lukmanlar Türkiýede ejir çekenlere kömek berýär

Özbegistan Türkmenistana “Tiz kömek” awtoulaglaryny iberdi

Teswirle