TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Aziýanyň suratkeşiniň suraty auksionda satyldy

“Sotheby” auksion öýüniň ýerli bölüminiň habaryna görä, Gonkongda geçirilen auksionda Aziýanyň iň abraýly hytaýly suratkeşi Çžan Dasýanyň (1899 – 1983) çeken suraty 27,5 million dollara satyldy. Guramaçylar alyjynyň adyny aýan etmedi.“ Daň atanda duman” atly surat,  hytaýly suratkeş tarapyndan 1968-nji ýylda gök-goňur reňklerde abstrakt sungat ruhunda ýerine ýetirilipdi.

Çžan Dasýan Hytaýyň günorta-günbataryndaky Siçuan welaýatynda dünýä indi we ol soňky ýyllarda Aziýanyň iň gymmat suratkeşi hasaplandy.

Suratkeş Taýwanda 84 ýaşyndaka aradan çykdy. Bäş ýyl ozal çeken suraty “Baharda şetdaly güli” atly eseri Gonkongda rekord derejede 35 million dollara satyldy.

Sanjymlar “Covid-19”-a garşy 90 göterim täsirli

Ýene-de okaň

Täze ýyl baýramçylygy we Russiýanyň döwlet sirkiniň Aşgabatdaky çykyşy

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Teswirle