Aziýanyň iň görmegeý erkekleriniň sanawynda öňdebaryjy kim?

Gazagystanyň meşhur aýdymçysy Dimaş Kudaýbergen «King Choice» tarapyndan düzülen «Aziýanyň iň görmegeý 100 erkegi ― 2021» sanawynyň birinji basgançagynda görkezildi. Guraýjylar tarapyndan berilýän habara görä, gazagystanly aýdymça rekord mukdarda ― 5,834 milliondan gowrak peýdalanyjy ses berdi. Emma ses berlişik heniz tamamlananok. Ol 30-njy sentýabra çenli dowam eder. Ikinji orunda Koreýa … Continue reading Aziýanyň iň görmegeý erkekleriniň sanawynda öňdebaryjy kim?