Azerbaýjanyň Prezidenti Aşgabada geldi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti geçirilýär. Bu sammite gatnaşmak üçin Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew Aşgabada geldi. Prezident Ilham Aliýewi Aşgabadyň halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow garşy aldy. Hazar sammitiniň wakalaryny dünýä jemgyýetçiligine gyzgyny bilen ýetirmek üçin paýtagtymyz … Continue reading Azerbaýjanyň Prezidenti Aşgabada geldi