TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Azerbaýjandan gelen telekeçi dokma önümlerini satyn aldy

Reňkli we žakkard tüýjümek dokma önümleri (1 kilogramy üçin 5,50 dollar) 7-nji dekabrda çarşenbe güni geçirilen Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynyň şertnamalarynyň esasy özeni boldy.

Bu önümleri Azerbaýjandan gelen telekeçi satyn aldy. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen bahasy 632,5 müň amerikan dollary bolan şertnama baglaşyldy.

Jemi 115 müň kg tüýjümek dokma önümleri eksporta iberiler, olar dürli ululykdaky we reňkdäki polotensalar, süpürgiçler we örtgülerdir.

Ýene-de okaň

Türk kompaniýasy tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň ikinji tapgyryna gatnaşmakçy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler

“Dragon Oil” kompaniýasyna maýa goýum teklipleri hödürlendi

Teswirle