TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Azerbaýjanda ýel elektrik bekediniň düýbi tutuldy

Azerbaýjanda 240 Mwt kuwwatynda ýel elektrik bekediniň düýbi tutuldy. Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň gatnaşmagynda geçirilen dabarada düýbi tutulan ýel elektrik bekedi Saud Arabystany Patyşalygynyň “ACWA Power” kompaniýasy bilen bilelikde gurlar.

“Hyzy-Abşeron” ýel elektrik bekediniň düýbüniň tutulyş dabarasyna Saud Arabystany Patyşalygynyň energetika ministri şazada Abdul Azin ibn Salman Al Saud hem gatnaşdy.

Prezident Aliýew bilen Saud Arabystanynyň ernegetika ministri täze desganyň düýbüni tutdy. Azerbaýjanyň Prezidentiniň pikirine görä, elektrik bekedi gaýtadan dikeldilýän energiýa pudagynda ýurtda iň ulusy bolar we daşky gurşawy gowulaşdyrmaga kömek eder.

Täze elektrik bekediniň düýbüniň tutulyş dabarasynda Azerbaýjanyň Energetika ministrligi bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň “ACWA Power” kompaniýasynyň arasynda deňiz elektrik beketleri ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakyndaky ähtnama gol çekildi.

Azerbaýjan Respublikasy Saud Arabystany Patyşalygynyň “ACWA Power” kompaniýasy bilen 240 MWt kuwwatyndaky “Hyzy-Abşeron” ýel elektrik bekediniň gurluşygy boýunça hyzmatdaşlyk edýär, bu maýa goýum taslamanyň umumy bahasy 300 million dollara deňdir.

Saud Arabystany Patyşalygynyň “ACWA Power” kompaniýasynyň şu wagta çenli önümçilik kuwwaty 42800 MWt-a deň bolup, şonuň 14900 MWT-yny gaýtadan dikeldilýän energiýa pudagynda amala aşyrdy. Kompaniýanyň maýa goýum portfeliniň ululygyny 67,2 milliard ABŞ dollaryna deňdir.

 

Uzynada meýdançasynyň nebit gory 5 million tonna

 

Ýene-de okaň

Özbegistan Türkmenistana 163 tonna alma eksport etdi

Özbegistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togunyň möçberini artdyrdy

Azerbaýjandan gelen telekeçi dokma önümlerini satyn aldy

Teswirle