“Azerbaýjan “ paromynyň Türkmenistana ilkinji gatnawy

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna täze “Azerbaýjan “ paromy geldi. Ol özüniň ilkinji ýüzüşini Türkmenistana iş gatnawy bilen başlady. Bu döwrebap parom 2020-nji ýylda Bakuwyň gämi gurluşyk zawodynda “Azerbaýjanyň Hazar deňiz gämiçilik” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň buýurmasy boýunça guruldy. Ol ýolagçy gatnatmak hem-de demir ýol we awtoulaglary daşamak üçin niýetlenendir. Hazaryň … Continue reading “Azerbaýjan “ paromynyň Türkmenistana ilkinji gatnawy