DÜNÝÄ

Azerbaycan Hazar Anayasası’nı onayladı

Azerbaycan Milli Meclis’i, Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsüne dair Sözleşmeyi genel toplantıda onayladı. Kazakistan’ın ardından Azerbaycan’da 12 Ağustos 2018 tarihinde Aktau kentinde Hazar Denizi’ne kıyısı bulunan 5 ülke Devlet Başkanı’nın 20 yılı aşkın bir süre yapılan müzakereler sonucunda hazırlanan ve dünya basınında ‘Hazar Anayasası’ olarak kabul gören Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsüne dair Sözleşmeyi onaylamış oldu.

Azerbaycan basınında yer alan habere göre, Hazar’a kıyısı bulunan 5 ülkenin; Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve İran için önemli olan Hazar’ın hukuki statüsüne yönelik anlaşmanın hazırlıklarına 1996 yılında başlanmıştı. 12 Ağustos 2018 tarihinde Kazakistan’ın Aktau kentindeki 5.Hazar Liderler Zirvesi’nde bu anlaşma imza atıldı. Şimdi 19-20 Şubat tarihlerinde bu anlaşmanın imzalanmasının ardından Hazar’a kıyısı bulunan ülkelerin üst düzey çalışma grubu Bakü’de toplanacak. Toplantıda, Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşmeden kaynaklanan konular yanı sıra, Aktau’da düzenlenen Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin Devlet Başkanları 5.Zirvesi’nin sonuçları değerlendirilecek.

Bu arada Azerbaycan Milli Meclisi, Türkmenistan ile imzalanan bir dizi anlaşmaları da onayladı. Milletvekilleri, Azerbaycan ve Türkmenistan Devlet Başkanları Ortak Deklarasyonu’nu, “Azerbaycan ve Türkmenistan topraklarının geçişi ile yapılan uluslararası taşımacılık katılımcıları için vize rejiminin basitleştirilmesi üzerine”, “Azerbaycan-Türkmenistan’ın arasında ulaştırma, transit ve lojistik komisyonu kurulması üzerine ”,“ Azerbaycan Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Yatırımların Korunması ve Teşviki Üzerine ”,” Azerbaycan ve Türkmenistan hükümetleri arasındaki gelir ve mülk vergileri konusunda çifte vergilendirmenin kaldırılması üzerine”,”Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi ile Türkmenistan Devlet Gümrük Servisi arasında Azerbaycan ve Türkmenistan arasında taşınan mallar ve taşıtlar hakkında ön bilgi alışverişinde ön anlaşma hakkında anlaşma” gibi belgeleri onayladı.

Milletvekilleri, belgelerin iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Ýene-de okaň

Nýu-Ýork şäherinde Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Ministrler derejesindäki ilkinji duşuşygy geçirildi

Maryda 59 sany täze kotejjler toplumynyň açylyş dabarasy boldy

BAE-niň Merkezi Aziýa maýa goýumlary 13 milliard dollardan geçdi

Hormatly Prezidentimiziň täze kitaby Türkiýede tanyşdyrylar

Türkiýede Magtymguly Pyraga bagyşlanan konsert geçiriler

Türkmenistanyň Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna wekil bellemegine ynam bildirdi