JEMGYÝET

Awtoulaglary tehniki barlagdan geçirmek

 1. Awtoulagyň eýesiniň pasporty we bellige alynandygy hakynda güwänamasy we olaryň nusgalary bolmaly.
 2. Anyklaýyş kartasyny doldurmaly. (3-nji penjire)
 3. Bellenilen tölegi kassa tölemeli.
 4. Awtoulaglaryň ýylyna baglylykda Ätiýaçlandyryş tölegini tölemeli.
 5. Radar  tölegiň ýokdugy barada bellik goýdurmaly.

Edara awtoulaglary  tehniki barlagdan geçirmek

 1. “Nama” doldurmaly.
 2. Harby wekillikden  deňeşdirme geçirmeli.
 3. Radar tölegiň ýokdugy barada bellik goýdurmaly.
 4. Awtoulagyň ýylyna baglylykda Ätiýaçlandyryş tölegini tölemeli.
 5. Degişli tölegi awtoulaglaryň sanyna, görnüşine görä barlagdan geçirýän edaranyň  hasabyndan tölegi nagt däl görnüşinde tölemeli.

1-nji bina gözden geçiriş

 1. Awtoulagyň eýesiniň pasporty we bellige alynandygy hakyndaky güwänamasy bolmaly.
 2. Guratlyk haty bolamly.
 3. Arza doldurmaly.
 4. Degişli tölegi kassa geçirmeli.
 5. Radar tölegiň ýokdugy barada bellik goýdurmaly

 

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

Resmi Instagram Hesabımız için :

https://www.instagram.com/atavatanturkmenistan/

Resmi  Facebook Hesabımız için  :

https://www.facebook.com/AtavatanTurkmenistanJournal/

Resmi Twitter Hesabımız için

https://twitter.com/AtavatanJournal

Resmi Linkedin Hesabımız için :

https://www.linkedin.com/in/atavatan-turkmenistan-journal-91a056134/

IMO Hesabı : +993 65 80 24 70

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler