TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Awtomobil ulaglary pudagynda türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň we Gyrgyz Respublikasynyň Ulag we kommunikasiýa ministrliginiň wekilleriniň arasynda awtomobil ulaglary pudagyndaky hyzmatdaşlygyň meseleleri boýunça göni wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi.

Duşuşykda taraplar hyzmatdaşlygy ösdürmäge we ýurtlaryň arasynda ýük gatnawlaryny artdyrmaga gönükdirilen birnäçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan “Ýewraziýa – biziň öýümiz” sergisine gatnaşýar

Türkmenistanyň gatnaşmagynda gaz merkezi dörediler

«PETRONAS Çarigali» işe çagyrýar

Teswirle