Awstriýada 4 gezek çäklendirme girizilýär

Awstriýa Respublikasynda soňky 2 ýylyň dowamynda koronawirus ýokanjyna garşy göreşde 4-nji gezek ählumumy çäklendirme girizilýär. Bu çäklendirmäniň çäklerinde ýurduň ähli jemgyýetçilik edaralary we kärhanalary karantin edilýär. Raýatlar öýlerinden diňe gaty zerurlyk bolmasa, çykmak gadagan edilýär. Dünýäde koronawirus ýokanjy sebäpli Ýewropa ýurtlarynda täze wakalar ýüze çykýar. Şonuň üçin Awstriýada, Germaniýada, Niderlandlar … Continue reading Awstriýada 4 gezek çäklendirme girizilýär