TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Awstraliýa “hemişelik” hereketlendirijili otly döreder

Awstraliýaly inženerler dünýäde ilkinji “Infinity train” ýa-da “hemişelik” hereketlendiriji otlyny döretmegi meýilleşdirýärler. Taslama “Fortescue Future Industries” tarapyndan amala aşyrylar we 38 million ýewro (50 million dollar) sarp ediler.

Otly elektrik batareýalarynda işlär. Esasy pikir, batareýany öwrenişen usullarymyzdan zarýad almaly däl. Ýoluň aşaklygyna gidýän bölümlerinde agyrlyk güýjüni alar.

Kompaniýanyň wekilleri bu täzeligiň otlylary dizel ýangyjy bilen ýangyç guýmak zerurlygyny aradan aýyrjakdygyny düşündirdiler. Gibrid elektrik ulaglary ýaly işlärler.

Ulag pudagy parnik gazlarynyň ep-esli mukdaryny öndürmegi bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin global ýylylyga garşy göreşmek üçin arassa çeşmelere geçmek zerurdyr.

Taslamanyň awtorlary, gazylyp alynýan ýangyçlaryň diňe bir energiýa çeşmesidigini bellediler. Grawitasiýa energiýasy ýaly beýleki çeşmeleriň “täsirli, arzan we ekologiýa taýdan arassa” we işjeň ösdürilmelidigine düşünmek möhümdir.

 

Zeýtun ýagly noýba

 

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle