TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Awazadaky halkara forum fotosuratlarda

Şu gün «Awaza» kongresler merkezinde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat öz işine başlady. Forum «Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin maliýeleşdirmek» mowzugy esasynda geçirilýär.

Foruma gatnaşyjylar, ilki bilen, «Awaza» kongresler merkezinde guralan elektron görnüşli ulag sergisine aýlanyp gördüler.

Forum dowam edýär. Forum baradaky fotosuratlary dykgatyňyza ýetirýäris.

Ýene-de okaň

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça maglumat

Teswirle