Avrupa’dan Türkmenistan tekstiline büyük ilgi

Türkmenistan Ticaret ve Hammadde Borsası’ndaki her haftadaki işlemlerin sonuçlarına göre, Avrupa ülkelerinin işadamları Türkmenistan’ın pamuk ve pamuk ürünlerine büyük ilgi göstermektedir.

 Mart ayındaki borsa işlemleri kapsamında İngiltere, İsviçre ve Hollanda gibi ülkelerin işadamları pamuk ipliğini satın alıyorlar.  Ayrıca, Avrupalı girişimciler değişik tekstil ürünlerine büyük ilgi göstermektedirler.

Türkmenistan’ın pamuk ürünlerine ilgi gösteren ülkelerin arasında Polonya’da eklendi. Ayrıca, Avrupa ülkeleri yanı sıra Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve diğer ülkeler Türkmenistan’ın tekstil ürünlerini satın almaktadır.

Türkmenistan’da tarım ürünlerinin arasında pamuk önemli yer edinmektedir. Bu sene 545 bin hektar alana pamuk ekildi ve 1 milyon 50 bin ton pamuk üretilmesi hedeflenmektedir. 

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Türkmenistan Borsası’nda 50,8 milyon dolar değerinde 54 işlem gerçekleştirildi.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Yabancı döviz basında İngiltere, İsviçre, BAE, Afganistan gibi ülkeler dizel yakıtı, uçak yakıtı ve diğer petrol ürünlerini satın aldılar. Rusyalı işadamları potasyum satın alırken, pamuk yağı, buğday, iplik ve diğer tekstil ürünleri de yabancı işadamları tarafından satın alındı. Bu ürünleri Rusya, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Singapur, BAE, Türkiye ve Afganistan satın aldı.

Öte yandan Türkmen manatında İngiltere, Hollanda ve Pakistanlı işadamları 1 milyon 156 bin manat değerinde kumaş aldılar.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar