Avaza’da modern spor kompleksi inşa edilmektedir

Balkan vilayetinde çalışma ziyaretinde bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Avaza turizm bölgesinde inşa edilmekte olan dev spor kompleksini gezdi. 28,5 hektar alana kurulan komplekte, çeşitli spor salonları ile birlikte bir takım teknik tesisler de yer alıyor. Projenin işletmeye açılması gün sayılıyor.

Kompleksin bir binası sporun boks, tekvando, judo, sambo, bir takım güreş çeşitleri için turnuvalar düzenlemek için ayarlanmıştır. Ayrıca, spor kompleksinde basketbol, tenis, atletizm, hentbol, voleybol, yüzme sporları için de tesisler inşa edildi. Spor merkezindeki Buz Köşkü ise buz hokeyi ve paten sporu için özel hazırlanmıştır. Fitnes merkezi ise insanların vücütlarını geliştirmeleri için özel dizayn edilmiştir.

Komplekste, 150 kişilik konferans salonu, basın mensupları için özel hazırlanmış oda, restoran, açık alanda basketbol, tenis, futbol ve voleybol sahaları yer almaktadır. Proje kapsamında 250 araç için otopark yapılmıştır.

Sözkonusu proje, Türkmenistan Sanayi Bakanlığı’nın siparişi üzerineTürkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin üyesi “Mıradım” Türkmen firması tarafından inşa edilmektedir.

Bu dev spor kompleksi Türkmen sporcularının yetişdirilmesi için önemli bir imkan oluşturacaktır. Sporcuların Asya ve Olimpiyat Oyunları’na hazırlanması için bu komplekste bütün imkanlar seferber edildi.

Devlet Başkanı, spor kompleksini gezerek, inşasından memnun kaldığını söyledi. Kompleksin fitnes salonunda ünlü Alman plates uzmanı Bert Roushenbach’dan ile vucüt geliştirmek için donatılan spor teçhizatları hakkında bilgi aldı. Spor salonunda ilk defa Türkmenistan’da kullanılan çeşitli spor teçhizatların olduğu dikkat çekti. Türkmen lider, bu spor teçhizatlarını denedi.

Devlet Başkanı daha sonra burada çalışan işçiler ile sohbet etti. Balkan vilayetine cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ettiğini kaydeden Türkmen Lider, bu dev projeye imza atmakla Türkmenistan halkının en iyi bir şekilde dinlenmesi için ortam yaratmak istediklerini kaydetti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar