18.3 C
İstanbul
26/02/2020 16:27

atavatan

12688 İÇERİKLER0 YORUMLAR

Täze futbol çempionaty döreýär

Ýewropany√ÖÀÜ iri 5 sany futbol boýunça milli çempionatlaryna ýene-de bir bäsde√Ö≈∏ döredýär. Häzirki wagtda Ýewropada Angliýany√ÖÀÜ, Germaniýany√ÖÀÜ, Ispaniýany√ÖÀÜ, Fransiýany√ÖÀÜ hem-de Italiýany√ÖÀÜ milli çempionaty öz du√Ö≈∏u√Ö≈∏yklary bilen futbol janköýerlerini özüne bendi edýär.

Türkmen ykdysadyýeti 6,3 göterim ösdi

Şu ýylyň 8-nji  fewralynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2019-njy ýylyň jemlerine seredildi. Mejlisiň dowamynda edilen hasabatlara laýyklykda, Türkmenistanyň ykdysadyýeti 2019-njy ýylda 6,3 göterime eýe boldy. Hasabat döwründe senagat pudagynda ösüş depgini 4,1, söwdada 14,2, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,1 göterime barabar boldy. Önümleriň eksporty 2018-nji ýyl bilen deňeşdireniňde, 4,6 göterim ösdi hem-de 9 milliard manatdan hem artdy.

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümindäki täzelikler

2019-njy ýylyň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde guramaçylyk wezipelerine hem seredildi. Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada birnäçe Permanlara gol çekdi.

Transfer üçin 889 million ýewro

Ýewropany√ÖÀÜ ö√ÖÀÜdebaryjy futbol çempionatlarynda gy√Ö≈∏ky möwsümde futbolçy transferleri üçin 889 million ýewro sarp edildi. Ýewropany√ÖÀÜ futbol çempionatynda transfer üçin i√ÖÀÜ köp maliýe seri√Ö≈∏deleri Angliýany√ÖÀÜ milli çempionatynda sarp edildi. Möwsümi√ÖÀÜ i√ÖÀÜ gymmat oýunçysyny “Mançester Ýunaýted” topary satyn aldy.

Türkmenistanda 2020-nji ýylda 2100 tonna pile öndüriler

Türkmenistanda dokma senagaty pudagy üçin gymmatly çig mal bolan pile öndürmek i√Ö≈∏i döwrebap derejede ösdürilýär. Her ýyl ýurdumyzy√ÖÀÜ ýüpekçileri ýüpek gurçugyny√ÖÀÜ pilesini taýýarlamak baradaky √Ö≈∏ertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirýärler.

Bakanlar Kurulu Toplantısı: yeni atamalar ve 2020 hedefleri

Türkmenistan Devlet Ba√Ö≈∏kan√Ѭ± Say√Ѭ±n Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu’nun geni√Ö≈∏letilmi√Ö≈∏ toplant√Ѭ±s√Ѭ±n√Ѭ± gerçekle√Ö≈∏tirdi. 2019 y√Ѭ±l√Ѭ±n√Ѭ±n genel olarak de√Ñ≈∏erlendirildi√Ñ≈∏i toplant√Ѭ±da, kabinede revizyona gidildi. Bir dizi atamalar gerçekle√Ö≈∏tirildi. Vilayet valilerin görev yerleri de√Ñ≈∏i√Ö≈∏tirildi. Yeni bakanl√Ѭ±k kuruldu.

Göktepe İlçesi 1 milyon dolar ile ödüllendirildi

Türkmenistan’da her sene bir ilçe “en iyi ilçe” seçilmektedir. Bakanlar Kurulu Geni√Ö≈∏letilmi√Ö≈∏ toplant√Ѭ±s√Ѭ±nda yap√Ѭ±lan aç√Ѭ±klamaya göre, Ahal eyaletinin Göktepe √Ѭ∞lçesi

Eyalet ve Aşkabat Valileri değişti

Türkmenistan Devlet Ba√Ö≈∏kan√Ѭ±n√Ѭ±n imzalad√Ѭ±√Ñ≈∏√Ѭ± Karar√Ѭ± ile Balkan eyalet Valisi G√Ѭ±l√Ѭ±cov bu görevinden al√Ѭ±nd√Ѭ± ve A√Ö≈∏kabat Valisi görevine atand√Ѭ±. A√Ö≈∏kabat Valisi Durduliyev

Durduliyev Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı görevine atandı

Bugün Türkmenistan Devlet Ba√Ö≈∏kan√Ѭ± Bakanlar Kurulunun Geni√Ö≈∏leti√Ö≈∏mi√Ö≈∏ toplant√Ѭ±s√Ѭ±n√Ѭ± gerçekle√Ö≈∏tirdi. Türkmenistan ile ilgili haberleri Türkçe, Türkmence, √Ѭ∞ngilizce ve Rusça olarak payla√Ö≈∏an www.atavatan-turkmenistan.com sitesinin Türkmenistan

Serdar Berdimuhamedov Bakan oldu

Bugün Türkmenistan Devlet Ba√Ö≈∏kan√Ѭ± Bakanlar Kurulunun Geni√Ö≈∏leti√Ö≈∏mi√Ö≈∏ toplant√Ѭ±s√Ѭ±n√Ѭ± gerçekle√Ö≈∏tirdi. 2019 y√Ѭ±l√Ѭ±n√Ѭ±n de√Ñ≈∏erlendirildi√Ñ≈∏i ve 2020 y√Ѭ±l√Ѭ± hedeflerinin belirlendi√Ñ≈∏i

TÜM YAZARLAR

Dowran Orazgylyjov

Writing by “Microsoft Word” about Bill Gates

Taking into account many interests of readers in our last “book analyze” written about founder of Facebook, I preferred to continue new analyze of books. This time analyze of book will be about Bill Gates.

Dr. Almaz Yazberdiyew

Ýüsüp we Züleýha ýa-da Jeňnama

7. „Ýüsüp we Züleýha” dessany. Abylgazydan biraz soň ýaşap geçen beýik türkmen taryhçysy, terjimeçisi, filosofy, edebiýatymyzyň ilkinji dessançy şahyry Andalyp hem (1660–1740) öz ildeşleriniň haýyşy

Kerimguly Geldiýew

Ykdysady adalgalara düşünje bermek

Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklarynyň ýörelgelerine esaslanýar. (Türkmenistanyň Konstitusiýasy, 134-nji madda). Ykdysady adalgalara düşünmek we düşünje bermek döwrüň talaby bolup durýar. Özi hem bu adalgalara...

Dr. Berdi Saryyew

Ene Tebigatynyň Türkmen Teoriýasy

Türkmene “ E N E ” diýseň, süňňi sandyramasa, onda onuň hakyky türkmendigine şübhäm artar. Siziň garaýşyňyzy anyk bilemok, meninki-hä hut şonuň ýaly… Aslynda, ENE,...

Şirin Şirliýewa

Çagakaň we ýaşlygynda birnäçe medeniýetleriň özara sazlaşygy

– O näme diýmek? Işi dogry ýerine ýetirmek we dogry işi ýerine ýetirmek? – Ikisiniň arasynda ullakan bir tapawut bar. Adatça ilkisi, ýagny işi dogry...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistan’ın Tarafsızlık yıldönümü Uşak’ta kutlandı

Türkmenistan’da 2020 yılının ‘Türkmenistan – Tarafsızlık Ülkesi’ ülkesi ilan edilmesi ve Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü vesilesiyle etkinlik düzenlendi. İki ülke milli marşlarının çalınması ile...

Türkmenistan’ın koronavirüs ile mücadelesi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hastalıkların Yayılmasıyla Mücadele Olağanüstü Komisyon Başkanı Pürli Agamuradov ve Sağlık Bakanı Nurmuhammet Amannepesov...

Türkiye’de Türkmenistan’ın ‘Tarafsızlık’ konseri

25 Şubat 2020 tarihinde Türkiye’nin Karabük üniversitesinde Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü ve 2020 yılı ‘Türkmenistan-Tarafsızlık Yurdu’ sloganı dolayısıyla Türkmenistan’ın Türkiye Büyükelçiliği tarafından konser programı...

Türkmenistan Yabancı yatırımlar hukuku Dubai’deki sunumum konusu oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde devam edem Uluslararası Petrolgaz Road Show Forumu’nda Uluslararası Atavatan Türkmenistan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Av. Dr.Döwran Orazgylyjow Türkmenistan’ın yabancı...