TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ata Watan Eserleri

Açyk kosmosda ilkinji emeli öndürilen et

Ata Watan Eserleri
Kosmos stansiýanyň içinde öndürilen et ýere gondy. Bu önümçilik bilen meşgullanýan kompaniýa 2025-nji ýyla çenli bu ugurda degişli işleri geçirmekçi bolýar. 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda...

“Amazfit X” sagadyny sargap bolýar

Kompaniýa özüniñ bu önümi bilen ulanyjylary geçen ýylyñ awgust aýyndan bäri çykarjak diýip, höweslendirip gelýär. Indi bolsa bu akylly sargap bolýar. “Amazfit X” sagadynyñ aýratynlyklary:...

Pepe Reýna indiki möwsüm futbol ýoluny tamamlap biler

Angliýanyñ “Aston Willa” toparynda çykyş edýän Pepe Reýna 2021-nji ýylyñ tomsunda öz futbol ýoluny tamamlajakdygyny mälim etdi. – Aston Willada kärende hökmünde çykyş edýän, mundan...

Oskar üçin täzelik

Ata Watan Eserleri
93-nji gezek geçiriljek “Oskar” premýerasynyň gurnaýjylary dünýäde ýüze çykan käbir çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli kinoteatrlaryň ýapylmagyny göz öňüne tutup, Oskar premýerasynyň kino saýlama tapgyryna onlaýn görnüşinde...

Ispaniýada türgenleşiklere başlanar

Ata Watan Eserleri
Ispaniýanyň Premýer-minstri Pedro Sançes 4-nji maýdan başlap, ähli professional türgenlere ýekelikde türgenleşik işlerine başlamaga rugsat berdi –  diýip, “AS” neşiri habar berýär. Indiki duşenbe gününden...

Dünýäniň köp ulanylýan we köp satylýan akylly telefonlary

“Device Atlas” neşirinde dünýäde köp ulanylýan we köp satylýan akylly telefonlaryň sanawy belli edildi. 2020-nji ýylda iň köp ulanylýan akylly telefonlaryň biri “Apple” kompaniýasynyň 2016-njy...

Angliýada futbol duşuşyklarynyň ykbaly

Angliýanyñ Premýer ligasynyñ toparlary anna güni nobatdaky sanly wideokonferensiýa maslahatyny geçirer. Maslahatda çempionatdaky arakesmäniñ yzyny dowam etdiriljek wagtyny belli ederler. “Goal.com” saýtynyñ habar bermegine görä,...

Toparlaryñ arasynda iñ gowy nyşan ýaryşy geçirilýär

“Marca” gazeti özüniñ saýtynda tutuş dünýä boýunça toparlaryñ iñ gowy nyşanyny saýlamak boýunça ses berişlik geçirilýär. Bu sanawa 50 sany toparyñ nyşany gatnaşýar. Olaryñ arasynda...

Žurnalistleriň arasynda şaşka ýaryşy geçirildi

Ata Watan Eserleri
Şu gün Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty  Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen Küşt-şaşka mekdebinde ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň hem-de žurnalistika hünärinden bilim alýan talyplary gatnaşmagynda...