TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ata Watan Eserleri

Şaşka ýaryşy metbugatda orun aldy

«Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň hem-de «Makul hyzmat» terjime merkeziniň ýakyndan ýardam bermeginde şu ýylyň 29-njy aprelinde žurnalistleriň arasynda geçirilen şaşka ýaryşy metbugat sahypalarynda giňden beýan...

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky gatnaşyklar berkeýär

30-njy aprelinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-ýapon komitetiniň işiniň çäklerinde wideo-konferensiýa arkaly gepleşikler geçirildi, oňa Komitetiň başlyklary, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow we «Itoçu Korporeýşn»...

Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 30-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhammad Jawad Zarif bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi, onuň...

«Kakamyň ganatlary» filmi 1-nji maýda tomaşaçylara ýetiriler

Ata Watan Eserleri
Her ýylyň 1-nji maýy Türkiýe Respublikasynda Işçiler we zähmet baýramy giň gerimde bellenilip geçilýär. Her ýylda bu şanly senede türk döredijilik işgärleri beýleki pudaklarda zähmet...

“Premýer liga”-nyñ iñ gymmat topary

Liwerpul uniwersitetiniñ menejment mekdebi Angliýanyñ “Premýer ligasynyñ” toparlarynyñ bahalary boýunça näçenji orunda durýandygyny kesgitledi. Iñ arzan topar “Bornmut” topary diýip yglan edildi, onuñ bahasy 99...

Bolliwudyň meşhur ýyldyzy Rişi Kapur aradan çykdy

Hindistanyň meşhur aktýory Rişi Kapur 68 ýaşynda Mumbaý şäherindäki hassahanada aradan çykdy. Bu barada metbugat neşirlerinde giňden beýan edildi. Onuň düwnük (rak) keselinden ejir çekendigi...