TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Audi” täze modeli bilen tanyşdyrdy

“Audi” kompaniýasy indi ençeme ýyl bäri özüniň döwrebap ulaglaryny sürüjilere yzygiderli hödürleýär. Ynha, indi kompaniýa dünýäde iň isleg bildirilýän elektrik ulagynyň hem birnäçe görnüşini öndürdi.

Kompaniýa indiki ýyl täze “Q4 E-Tron” elektrik awtoulagyny ulanyjylara ýetirer. Onuň bahasy 45 müň amerikan dollaryndan başlar. Onuň tizligi sagatda 300 kilometre barabardyr. Dizaýn taýdan beýleki ulaglardan tapawutlanýan bu elektrik ulag doly zarýatda 450 kilometr geçmäge ukyplydyr.

Bu awtoulag dürli reňkler bilen müşderilere ýetiriler. “Q4 E-Tron” elektrik awtoulagy indiki ýyldan başlap dünýä bazarynda satuwa çykar.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle