TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Audi E-Tron GT” synagdan geçdi

Dünýä belli «Audi» kompaniýasy tarapyndan öndüriljek täze «Audi E-Tron GT» kysymly elektrik togy bilen awtoulagy ähli synaglardan geçdi.

Kompaniýanyň müşderilere ýetirjek bu ulag motor, içki we daşky dizaýn we beýleki kategoriýalar talabalaýyk öndürilendigi mälim edildi.

«Audi E-Tron GT» kysymly ulagy şu ýylda geçiriljek ähli awtoulag sergilere gatnaşdyrylyp, bu ulaga bolan isleginiň öwrenilmegi göz öňünde tutulýar.

Kompaniýanyň işgärleri şu ýylyň aýagyna sargyt boýunça ulagyň bu görnüşini öndürip, 2021-nji ýylyň başyna alyjylara ýetirmegi maksat edinýärler.

Ýene-de okaň

Dünýäde iň köp isleg bildirilýän awtoulaglar

Google Translate Offline :Türkmen dilinde hem hyzmat

Baş Redaktor

“Huawei” kompaniýasy Türkmenistanda sanly telefon ulgamyny giňletmek işine gatnaşar

Teswirle