JEMGYÝET

Atestat bilen ýokary okuwa giriş başlady :Kırklareli Üniversiteti

Türkiýede ýokary okuw jaýyna atestat bilen girmek möwsümi başlady. Stambula şäherine 2,5 sagatlyk uzakda ýerleşýän, ortaça ylat sany 250 müň bolan Kyrklareli şäherinde ýerleşýän Kırklareli Üniversiteti atestat bilen daşary ýurt talyplaryny kabul edýär. Eger Siz bu uniwersitete atestat bilen okuwa ýerleşmek isleýän bolsaňyz onda bu ulgamda maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän Atavatan Danışmanlık kompaniýasyna +90 538 086 26 06 IMO hasabynyň üsti bilen ýüz tutup bilersiňiz! Resminamalar 4 Iýun 2018 senesine çenli kabul edilýänligi üçin, gyzyklanýanlaryň iň gysga wagtda Atavatan Danışmanlık kompaniýasyna ýüz tutmasy wajyp bolup durýar. Has giňişleýin maglumaty www.atavatan-turkmenistan.com saýtyndan alyp bilersiňiz!  Uniwersitetiň ýyllyk okuw tölegi, fakultetine görä üýtgeýär we ortaça 100-400 ABŞ dollaryna barabar.

Uniwerstitet 2007-nji ýylda esaslandyrylýar. Häzirki wagtda uniwersitetiň 10 sany fakulteti, 3 sany instituty, 3 sany ýokary hünärmenlik mekdebi bar.

Uniwerstitetiň çäginde Takyk bilimler fakulteti, ykdysadyýet we dolandyryş ylymlar fakulteti, tehniki bilimler fakulteti, Tehnologiýa fakulteti, Turizm fakulteti, InŽenerçilik fakulteti, dini bilimler fakulteti, hukuk fakulteti, Luleburgaz Hawaçylyk we Kosmos bilimler fakulteti hereket edýär.

Jemi 655 sany akademik we 281 edary işgär bilen bilim berýän uniwersitetde  27 müň talyp bilim alýar.

Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatanltd@gmail.com         

Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

Telefon : +90 212 633 4000

IMO Atavatan 1 : +90 532 401 71 52

IMO Atavatan 2 : +90 538 086 26 06

WhatsApp  Atavatan : +90 532 401 71 52

Ýene-de okaň

Ýewro-2024: Sweýsariýa ynamly ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler

15-nji iýun: Ýewropa çempionatynda 3 duşuşyk bar

Germaniýa Ýewropa çempionatyna uly hasaply ýeňiş bilen başlady

Türkmenistan 5G tehnologiýasynyň mümkinçiliklerini öwrener

Türkmenistanda Horezmşalar döwrüne degişli altyn teňňeler tapyldy

Ata Watan Eserleri