TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Atda Wepa-da bar Sapada

Gara gözüň elwan ýaly,

Mer-mer teniň eýwan ýaly,

Jülgeleri söken naldan,

Wepa-sapa inýän ýaly.

 

Atym-atym sen Gyratym,

Uçsun mertebe ganatyň.

Baýyrlykda eýläk-beýläk,

Görkezdiň gujur-gaýratyň.

 

Seýisçiniň wepadary,

Çap bedewim tugum göter.

Türkmen üçin buýsanmaga,

At owazyň arşa ýeter.

 

TGM-niň Harby institutyň IV ýyl talyby

Döwletgeldi Ilgeldiýew

 

 

Ýene-de okaň

San­ly ul­ga­m has-da kämilleşdirilýär

Bitaraplyk- bagtymyz

Ata Watan Eserleri

Radiožurnalistler bilen duşuşyk

Teswirle