SIZDEN GELENLER

Atda Wepa-da bar Sapada

Gara gözüň elwan ýaly,

Mer-mer teniň eýwan ýaly,

Jülgeleri söken naldan,

Wepa-sapa inýän ýaly.

 

Atym-atym sen Gyratym,

Uçsun mertebe ganatyň.

Baýyrlykda eýläk-beýläk,

Görkezdiň gujur-gaýratyň.

 

Seýisçiniň wepadary,

Çap bedewim tugum göter.

Türkmen üçin buýsanmaga,

At owazyň arşa ýeter.

 

TGM-niň Harby institutyň IV ýyl talyby

Döwletgeldi Ilgeldiýew

 

 

Ýene-de okaň

Psihologiýa we kämil bilim

Ata Watan Eserleri

Himiýa senagatynyň milli ykdysaydýetdäki orny uludyr

Ankara uniwersitetinde Magtymgulyny öwreniş sapagy

Bilimli nesil – Watanyň daýanjy

Türkmen-ýapon gatnaşyklarynda dilleriň goşandy

Ýapon diliniň ähmiýeti