SIZDEN GELENLER

Atawatan eserleri

Ýaşlarymyza ýollar açýan,

Ylham bolup nurun saçýan,

Üstünlige tarap uçýan,

Atawatan eserleri.

 

Dillerimde buýsanjym sen,

Gije gündiz guwanjym sen,

Kalbymyzda tutduñ mesgen,

Atawatan eserleri.

 

Eserleri ýaza-ýaza,

Zehinleri çykar ýüze,

Müñ bir many berip bize,

Atawatan eserleri.

 

Hyjuw gaýrat mertlik gerek,

Her bir ýazýan işe derek,

Sagbol aýdýar joşup ýürek,

Atawatan eserleri.

Nurgeldi ILGELDIÝEW, Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk  orta hünär okuw mekdebiniñ talyby.

Ýene-de okaň

Psihologiýa we kämil bilim

Ata Watan Eserleri

Himiýa senagatynyň milli ykdysaydýetdäki orny uludyr

Ankara uniwersitetinde Magtymgulyny öwreniş sapagy

Bilimli nesil – Watanyň daýanjy

Türkmen-ýapon gatnaşyklarynda dilleriň goşandy

Ýapon diliniň ähmiýeti